Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Kuvan 100 mg rozpustné tablety; tbl sol 120x100 mg (fľ.HDPE); ; ind.obm.,ZP ATC=A16AX07=Sapropterin (GP NIE) 600,00   náhrada  2 723,80  0,00