Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Miglustat G.L. Pharma 100 mg tvrdé kapsuly; cps dur 84x100 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; ind.obm.,ZP ATC=A16AX06=Miglustat (GP NIE) 28,00   náhrada  2 440,00  0,00 
  Zavesca 100 mg kapsuly; cps dur 84x100 mg (blis.Aclar/Al); ; ind.obm.,ZP ATC=A16AX06=Miglustat (GP NIE) 28,00   náhrada  4 434,80  1 994,80