Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Lamzede 10 mg prášok na infúzny roztok; plv ifo 1x10 mg (liek.inj.skl.); ; ENP, PED; ind.obm.,ZP ATC=A16AB15= () 10,00   náhrada  1 044,76  70,29 
  Lamzede 10 mg prášok na infúzny roztok; plv ifo 5x10 mg (liek.inj.skl.); ; ENP, PED; ind.obm.,ZP ATC=A16AB15= () 50,00   náhrada  4 872,33  0,00