Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  EREVIT 300; sol inj 5x1 ml (amp.skl.); na recept; ATC=A11HA03=Tokoferol (vitamin E) (GP NIE) 7,60   náhrada  3,12  2,81