Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Jardiance 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x10 mg (blis.PVC/Al - perf.); ; DIA,GER,INT,KAR; ind.obm. ATC=A10BK03= () 28,00   náhrada  41,74  0,75 
  Jardiance 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x1x10 mg (blis.PVC/Al - perf.); ; DIA,GER,INT,KAR; ind.obm. ATC=A10BK03= () 90,00   náhrada  131,75  0,00 
  Jardiance 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x25 mg (blis.PVC/Al - perf.); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BK03= () 28,00   náhrada  41,74  0,75 
  Jardiance 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x1x25 mg (blis.PVC/Al - perf.); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BK03= () 90,00   náhrada  131,75  0,00