Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 14 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Januvia 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x100 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 28,00   náhrada  28,00  0,00 
  Januvia 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x100 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 98,00   náhrada  97,99  0,00 
  Januvia 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x50 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 14,00   náhrada  22,99  0,00 
  JUZINA 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,58  0,00 
  JUZINA 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 98,00   náhrada  54,54  0,00 
  Maysiglu 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,40  0,00 
  Maysiglu 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 98,00   náhrada  53,89  0,00 
  Maysiglu 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x50 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 14,00   náhrada  12,91  0,00 
  Sitagliptin Glenmark 100 mg; tbl flm 28x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,40  0,00 
  Sitagliptin Glenmark 100 mg; tbl flm 98x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 98,00   náhrada  53,89  0,00 
  Sitagliptin Mylan 100 mg; tbl flm 28x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,58  0,00 
  Sitagliptin Mylan 100 mg; tbl flm 98x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 98,00   náhrada  54,54  0,00 
  Sitagliptin STADA 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x100 mg (fľ.HDPE); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 100,00   náhrada  55,64  0,00 
  Sitagliptin STADA 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,58  0,00