Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Incresync 25 mg/30 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x25 mg/30 mg (blis.NYL/Al/PVC); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD09= () 28,00   náhrada  35,33  0,00