Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 10 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  DIAPREL MR 60 mg; tbl mod 120x 60 mg (blis.PVC/Al); na recept; DIA,ENP,GER,INT,KLF; ATC=A10BB09=Gliklazid (GP ANO) 120,00   náhrada  21,32  7,40 
  DIAPREL MR 60 mg; tbl mod 60x 60 mg (blis.PVC/Al); na recept; DIA,ENP,GER,INT,KLF; ATC=A10BB09=Gliklazid (GP ANO) 60,00   náhrada  11,12  4,16 
  Gliclada 30 mg; tbl mod 120x30 mg (blis.PVC/Al); na recept; DIA,ENP,GER,INT,KLF; ATC=A10BB09=Gliklazid (GP ANO) 60,00   náhrada  7,71  0,00 
  Gliclada 30 mg; tbl mod 180x30 mg (blis.PVC/Al); na recept; DIA,ENP,GER,INT,KLF; ATC=A10BB09=Gliklazid (GP ANO) 90,00   náhrada  11,70  0,00 
  Gliclada 60 mg; tbl mod 60x60 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DIA,ENP,GER,INT,KLF; ATC=A10BB09=Gliklazid (GP ANO) 60,00   náhrada  6,96  0,00 
  Gliclada 60 mg; tbl mod 90x60 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DIA,ENP,GER,INT,KLF; ATC=A10BB09=Gliklazid (GP ANO) 90,00   náhrada  10,43  0,00 
  Gliclada 90 mg; tbl mod 30x1x90 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.d; na recept; DIA,ENP,GER,INT,KLF; ATC=A10BB09=Gliklazid (GP ANO) 45,00   náhrada  5,77  0,00 
  Gliclazide MR Stada; tbl mod 120x60 mg (blis.PVC/Al); na recept; DIA,ENP,GER,INT,KLF; ATC=A10BB09=Gliklazid (GP ANO) 120,00   náhrada  13,92  0,00 
  Gliclazide MR Stada; tbl mod 60x60 mg (blis.PVC/Al); na recept; DIA,ENP,GER,INT,KLF; ATC=A10BB09=Gliklazid (GP ANO) 60,00   náhrada  6,96  0,00 
  Gliklazid Sandoz 60 mg tablety s riadeným uvoľňovaním; tbl mod 60x60 mg (blis.PVC/Al); na recept; DIA,ENP,GER,INT,KLF; ATC=A10BB09=Gliklazid (GP ANO) 60,00   náhrada  6,87  0,00