Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Resolor 1 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x1 mg (blis.Al/Al); na recept; GER,GIT,GYN,INT,PLM; ind.obm. ATC=A06AX05= () 14,00   náhrada  37,84  0,00 
  Resolor 2 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x2 mg (blis.Al/Al); na recept; GER,GIT,GYN,INT,PLM; ind.obm. ATC=A06AX05= () 28,00   náhrada  75,41  0,00