Zoznam liekov������ch n������hrad
Počet liekov je 26 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Humira 20 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.); ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 14,04   náhrada  216,77  0,00 
  Idacio 40 mg/0,8 ml injekčný roztok na pediatrické použitie; sol inj 1x0,8 ml/40 mg (liek.inj.skl.); ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 14,04   náhrada  221,63  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.+kryt ; ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 14,04   náhrada  165,77  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x0,4 ml/40 mg (pero napl.skl.); ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 14,04   náhrada  165,77  0,00 
  AMGEVITA 40 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 2x0,8 ml/40 mg (pero inj.skl.napl.-SureCli; ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  428,38  96,85 
  Hukyndra 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.); ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  331,53  0,00 
  Hukyndra 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 2x0,4 ml/40 mg (pero napl.); ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  331,53  0,00 
  Hulio 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 2x0,8 ml/40 mg (pero napl.plast.); ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  331,53  0,00 
  Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x0,4 ml/40 mg (striek.skl.napln.); ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  428,47  96,94 
  Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 2x0,4 ml/40 mg (napl.skl.pero); ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  443,27  111,74 
  Humira 80 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x0,8 ml/80 mg (striek.skl.napl.); ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  443,27  110,81 
  Humira 80 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x0,8 ml/80 mg (napl.skl.pero); ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  443,27  110,81 
  Hyrimoz 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x0,8 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.); ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  341,00  9,47 
  Hyrimoz 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 2x0,8 ml/40 mg (pero napl.skl.); ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  341,00  9,47 
  Idacio 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x0,8 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.); ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  341,01  9,48 
  Idacio 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 2x0,8 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl. v per; ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  341,01  9,48 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.+kryt ; ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  331,53  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 2x0,4 ml/40 mg (pero napl.skl.); ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  331,53  0,00 
  Yuflyma 80 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x0,8 ml/80 mg (striek.inj.napl.skl.+kryt ; ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  332,44  0,00 
  Yuflyma 80 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x0,8 ml/80 mg (pero napl.skl.); ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  332,44  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 4x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.+kryt ; ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 56,14   náhrada  663,07  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 4x0,4 ml/40 mg (pero napl.skl.); ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 56,14   náhrada  663,07  0,00 
  Hukyndra 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 6x0,4 ml/40 mg (pero napl.); ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 84,21   náhrada  994,61  0,00 
  Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 6x0,4 ml/40 mg (napl.skl.pero); ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 84,21   náhrada  1 329,77  335,15 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 6x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.+kryt ; ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 84,21   náhrada  994,61  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 6x0,4 ml/40 mg (pero napl.skl.); ; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 84,21   náhrada  994,61  0,00