Zoznam liekov������ch n������hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Kaletra 200 mg/50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 120x200 mg/50 mg (fľ.HDPE); ; INF; ind.obm. ATC=J05AR10= () 30,00   náhrada  336,45  0,00