Zoznam liekov������������������ch n������������������hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Incruse Ellipta 55 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok; plv ido 1 inhalátor (30 dávok) (blis.Al); ; TRN; ind.obm. ATC=R03BB07= () 30,00   náhrada  28,13  3,08