Zoznam liekov������������������ch n������������������hrad
Počet liekov je 15 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Zetovar 10 mg/10 mg tablety; tbl 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  8,89  2,98 
  Zetovar 10 mg/20 mg tablety; tbl 30x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  9,52  2,98 
  Zetovar 10 mg/80 mg tablety; tbl 30x10 mg/80 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; DIA,END,GER,INT,KAR; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  12,10  2,98 
  Zetovar 10 mg/40 mg tablety; tbl 30x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  11,27  2,99 
  Zetovar 10 mg/20 mg tablety; tbl 90x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  25,61  5,99 
  Zetovar 10 mg/40 mg tablety; tbl 90x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  30,83  5,99 
  Zetovar 10 mg/80 mg tablety; tbl 90x10 mg/80 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; DIA,END,GER,INT,KAR; ind.obm. ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  33,35  5,99 
  Torvazin Plus 20 mg/10 mg; cps dur 30x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  18,24  11,70 
  Torvazin Plus 40 mg/10 mg; cps dur 30x40 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  20,56  12,28 
  Torvazin Plus 20 mg/10 mg; cps dur 90x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  47,70  28,08 
  Torvazin Plus 40 mg/10 mg; cps dur 90x40 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  55,08  30,24 
  ATOZET 10 mg/40 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  38,56  30,28 
  ATOZET 10 mg/20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  37,14  30,60 
  ATOZET 10 mg/40 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  126,81  101,97 
  ATOZET 10 mg/20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  131,94  112,32