Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 12 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  DICARTIL 10 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 28,00   náhrada  5,04  3,56 
  DICARTIL 5 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 28,00   náhrada  5,00  3,94 
  Amlator 10 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 30,00   náhrada  5,22  3,63 
  Amlator 10 mg/5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 30,00   náhrada  4,80  3,66 
  Amlator 20 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 30,00   náhrada  8,38  6,10 
  Amlator 20 mg/5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg/5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 30,00   náhrada  8,04  6,21 
  Atordapin 10 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 30,00   náhrada  5,04  3,45 
  Atordapin 5 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 30,00   náhrada  4,92  3,78 
  Amlator 10 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 90,00   náhrada  12,81  8,04 
  Amlator 10 mg/5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 90,00   náhrada  12,36  8,94 
  Amlator 20 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x20 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 90,00   náhrada  18,60  11,76 
  Amlator 20 mg/5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x20 mg/5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 90,00   náhrada  18,23  12,74