Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 24 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Adezop 10 mg; tbl 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA, END, ENP, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 28,00   náhrada  12,70  0,00 
  Adezop 10 mg; tbl 84x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA, END, GER, INT, KAR, ENP, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 84,00   náhrada  38,10  0,00 
  EZANTRIS 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; DIA, END, ENP, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 30,00   náhrada  16,85  0,00 
  EZANTRIS 10 mg; tbl 98x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; DIA, END, GER, INT, KAR, ENP, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 98,00   náhrada  55,08  0,00 
  EZEMED 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.Al/Al); ; DIA, END, ENP, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 30,00   náhrada  13,61  0,00 
  EZEMED 10 mg; tbl 98x10 mg (blis.Al/Al); ; DIA, END, GER, INT, KAR, ENP, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 98,00   náhrada  44,46  0,00 
  Ezen 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al); na recept; DIA, END, ENP, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 30,00   náhrada  13,61  0,00 
  Ezen 10 mg; tbl 90x10 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, ENP, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 90,00   náhrada  40,85  0,00 
  Ezetimib Mylan 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; DIA, END, ENP, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 30,00   náhrada  13,61  0,00 
  Ezetimib Mylan 10 mg; tbl 98x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, ENP, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 98,00   náhrada  44,46  0,00 
  Ezetimib Stada 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC//A); na recept; DIA, END, ENP, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 30,00   náhrada  13,61  0,00 
  Ezetimib Stada 10 mg; tbl 98x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC//A); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, ENP, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 98,00   náhrada  44,46  0,00 
  Ezetimib Teva 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al); na recept; DIA, END, ENP, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 30,00   náhrada  13,61  0,00 
  Ezetimib Teva 10 mg; tbl 98x10 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, ENP, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 98,00   náhrada  44,46  0,00 
  Ezetimibe Glenmark 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; DIA, END, ENP, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 30,00   náhrada  13,61  0,00 
  Ezetimibe Glenmark 10 mg tablety; tbl 98x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, ENP, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 98,00   náhrada  44,46  0,00 
  Ezetimibe Sandoz 10 mg; tbl 100x10 mg (blis.Al/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, ENP, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 100,00   náhrada  45,37  0,00 
  Ezetimibe Sandoz 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.Al/Al); na recept; DIA, END, ENP, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 30,00   náhrada  13,61  0,00 
  EZETROL; tbl 30x10 mg (blis. pretl.); na recept; DIA, END, ENP, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 30,00   náhrada  14,61  0,00 
  EZETROL; tbl 98x10 mg (blis. pretl.); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, ENP, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 98,00   náhrada  46,49  0,00 
  Ezoleta 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, ENP, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 30,00   náhrada  13,61  0,00 
  Ezoleta 10 mg tablety; tbl 98x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, ENP, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 98,00   náhrada  44,46  0,00 
  Lipobon 10 mg; tbl 30(3x10)x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, ENP, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 30,00   náhrada  16,85  0,00 
  Lipobon 10 mg; tbl 90(9x10)x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, ENP, KLF; ind.obm. ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 90,00   náhrada  50,58  0,00