Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 13 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Asentra 100 mg; tbl flm 28x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 56,00   náhrada  7,09  5,24 
  Asentra 50 mg; tbl flm 28x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 28,00   náhrada  3,74  2,82 
  SERLIFT 100 mg; tbl flm 30x100 mg; na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 60,00   náhrada  5,07  3,09 
  SERLIFT 50 mg; tbl flm 30x50 mg; na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,54  1,55 
  Sertralin Actavis 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 60,00   náhrada  5,07  3,09 
  Sertralin Actavis 50 mg; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,54  1,55 
  Sertraline Accord 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 60,00   náhrada  5,07  3,09 
  Sertraline Accord 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 100,00   náhrada  8,45  5,15 
  Sertraline Accord 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,54  1,55 
  Sertraline Farmax 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 20x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 40,00   náhrada  3,38  2,06 
  Sertraline Farmax 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 20x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 20,00   náhrada  1,68  1,02 
  ZOLOFT 100 mg ; tbl flm 28x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 56,00   náhrada  14,67  12,82 
  ZOLOFT 50 mg ; tbl flm 28x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 28,00   náhrada  8,49  7,57