Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Dorsiflex 200 mg ; tbl 30x200 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=N05BX01=Mefenoxalon (GP ANO) 5,00   náhrada  4,37  2,79