Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 15 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Invega; tbl plg 56x6 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 56,00   náhrada  92,53  0,00 
  Invega; tbl plg 56x9 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 84,00   náhrada  92,53  0,00 
  Parnido 3 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x3 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 15,00   náhrada  56,49  2,13 
  Parnido 3 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x3 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 30,00   náhrada  112,98  4,26 
  Parnido 6 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x6 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 30,00   náhrada  49,56  0,00 
  Parnido 6 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x6 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 60,00   náhrada  99,13  0,00 
  Parnido 9 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x9 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 45,00   náhrada  49,56  0,00 
  TREVICTA 175 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x175 mg (striek.inj.napl.+ 2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 70,00   náhrada  533,72  72,07 
  TREVICTA 263 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x263 mg (striek.inj.napl.+ 2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 105,20   náhrada  690,69  0,00 
  TREVICTA 350 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x350 mg (striek.inj.napl.+ 2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 140,00   náhrada  848,32  0,00 
  TREVICTA 525 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x525 mg (striek.inj.napl.+ 2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 210,00   náhrada  1 267,24  0,00 
  Xeplion 100 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x100 mg (striek.napln.skl.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 40,00   náhrada  288,12  0,00 
  XEPLION 150 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x150 mg (striek.napln.skl.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 60,00   náhrada  429,55  0,00 
  Xeplion 50 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x50 mg (striek.napln.skl.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 20,00   náhrada  190,58  0,00 
  Xeplion 75 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x75 mg (striek.napln.skl.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 30,00   náhrada  235,00  0,00