Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 21 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  MEDORISPER 1 mg; tbl flm 20x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 4,00   náhrada  2,22  1,32 
  MEDORISPER 1 mg; tbl flm 50x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 10,00   náhrada  4,20  1,95 
  MEDORISPER 2 mg; tbl flm 50x2 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 20,00   náhrada  5,84  1,34 
  Risepro 1 mg; tbl flm 20x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 4,00   náhrada  2,01  1,11 
  Risepro 1 mg; tbl flm 60x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 12,00   náhrada  4,98  2,28 
  Risepro 2 mg; tbl flm 20x2 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 8,00   náhrada  2,73  0,93 
  Risepro 2 mg; tbl flm 60x2 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 24,00   náhrada  5,80  0,40 
  Risepro 3 mg; tbl flm 60x3 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 36,00   náhrada  9,93  1,83 
  Rispen 1 ; tbl flm 20x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 4,00   náhrada  2,33  1,43 
  Rispen 1 ; tbl flm 50x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 10,00   náhrada  4,27  2,02 
  Rispen 2 ; tbl flm 20x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 8,00   náhrada  2,44  0,64 
  Rispen 2 ; tbl flm 50x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 20,00   náhrada  4,83  0,33 
  Rispen 3 ; tbl flm 50x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 30,00   náhrada  8,10  1,35 
  Rispen 4 ; tbl flm 20x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 16,00   náhrada  5,77  2,17 
  RISPERDAL CONSTA 25 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním; plu igf 1x25 mg+1x solv.(liek.inj.skl.+liek.inj.+a; na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 9,26   náhrada  80,72  0,00 
  RISPERDAL CONSTA 37,5 mg prášok a disperzné prostredie na intramuskulárnu injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním; plu igf 1x37,5 mg+1x solv.(liek.inj.skl.+liek.inj.; na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 13,89   náhrada  111,08  0,00 
  RISPERDAL CONSTA 50 mg prášok a disperzné prostredie na intramuskulárnu injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním; plu igf 1x50 mg+1x solv.(liek.inj.skl.+liek.inj.+a; na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 18,52   náhrada  131,75  0,00 
  Risperidon Farmax 1 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1 mg (blis.PVC/LDPE/PVDC/A); na recept; NEU, PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 12,00   náhrada  4,49  1,79 
  Risperidon Farmax 2 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x2 mg (blis.PVC/LDPE/PVDC/A); na recept; PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 24,00   náhrada  5,39  0,00 
  Risperidon Farmax 3 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x3 mg (blis.PVC/LDPE/PVDC/A); na recept; PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 36,00   náhrada  8,94  0,84 
  Risperidon Orion 1 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x60 ml (fľ.skl.jantár.); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 12,00   náhrada  38,02  0,00