Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 18 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Lamictal 100 mg žuvacie/dispergovateľné tablety; tbl mcp 98x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 32,67   náhrada  27,44  7,38 
  Lamictal 25 mg tablety; tbl 28x25 mg (blis. PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 2,33   náhrada  2,43  1,00 
  Lamictal 5 mg žuvacie/dispergovateľné tablety; tbl mcp 56x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 0,90   náhrada  5,54  4,99 
  Lamictal 50 mg tablety; tbl 98x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 16,33   náhrada  10,68  0,65 
  Lamotrigin Actavis 100 mg; tbl dsp 100x100 mg (blis.PVDC/Al); na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 33,33   náhrada  20,45  0,00 
  Lamotrigin Actavis 100 mg; tbl dsp 30x100 mg (blis.PVDC/Al); na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 10,00   náhrada  6,14  0,00 
  Lamotrigin Actavis 25 mg; tbl dsp 30x25 mg (blis.PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 2,50   náhrada  1,60  0,06 
  Lamotrigin Actavis 50 mg; tbl dsp 30x50 mg (blis.PVDC/Al); na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 5,00   náhrada  3,27  0,20 
  Lamotrigine Farmax 100 mg tablety; tbl 100x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 33,33   náhrada  19,84  0,00 
  Lamotrigine Farmax 200 mg tablety; tbl 30x200 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 20,00   náhrada  12,26  0,00 
  Lamotrigine Farmax 25 mg tablety; tbl 30x25 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 2,50   náhrada  1,60  0,06 
  Lamotrigine Farmax 50 mg tablety; tbl 100x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 16,67   náhrada  10,88  0,65 
  MEDOTRIGIN 100 mg; tbl 100x100 mg; na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 33,33   náhrada  20,49  0,02 
  MEDOTRIGIN 100 mg; tbl 30x100 mg; na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 10,00   náhrada  6,26  0,12 
  MEDOTRIGIN 25 mg; tbl 30x25 mg; na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 2,50   náhrada  1,60  0,06 
  MEDOTRIGIN 50 mg; tbl 30x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 5,00   náhrada  3,62  0,55 
  Plexxo 100 mg; tbl 100x100 mg; na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 33,33   náhrada  22,24  1,77 
  Plexxo 50 mg; tbl 30x50 mg; na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 5,00   náhrada  5,41  2,34