Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Bupivakaín Accord 5 mg/ml injekčný roztok; sol inj 10x10 ml/50 mg (amp.skl.); ; ATC=N01BB01=Bupivakain (GP NIE) 100,00   náhrada  7,64  0,00 
  Bupivakaín Accord 5 mg/ml injekčný roztok; sol inj 5x10 ml/50 mg (amp.skl.); ; ATC=N01BB01=Bupivakain (GP NIE) 50,00   náhrada  3,82  0,00 
  Marcaine 0,5 %; sol inj 5x20 ml (liek.inj.skl.); na recept; ATC=N01BB01=Bupivakain (GP NIE) 100,00   náhrada  12,08  4,38