Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 24 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Lenalidomid Alvogen 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  2 200,14  0,00 
  Lenalidomid Alvogen 15 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x15 mg (bli.PVC/Aclar/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  2 363,24  0,00 
  Lenalidomid Alvogen 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x25 mg (blis.PVC/Aclar/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  2 585,85  0,00 
  Lenalidomid Glenmark 10 mg; cps dur 21x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  2 200,14  0,00 
  Lenalidomid Glenmark 15 mg; cps dur 21x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  2 363,24  0,00 
  Lenalidomid Glenmark 25 mg; cps dur 21x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  2 585,85  0,00 
  Lenalidomid Grindeks 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x10 mg (blis. Al/PVC/Aclar/PVC); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  2 200,14  0,00 
  Lenalidomid Grindeks 15 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x15 mg (blis. Al/PVC/Aclar/PVC); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  2 363,24  0,00 
  Lenalidomid Grindeks 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x25 mg (blis. Al/PVC/Aclar/PVC); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  2 585,85  0,00 
  Lenalidomid Sandoz 10 mg; cps dur 21x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  2 200,14  0,00 
  Lenalidomid Sandoz 15 mg; cps dur 21x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  2 363,24  0,00 
  Lenalidomid Sandoz 25 mg; cps dur 21x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  2 585,85  0,00 
  Lenalidomid STADA 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  2 200,14  0,00 
  Lenalidomid STADA 15 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x15 mg (blis.PVC/Aclar/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  2 363,24  0,00 
  Lenalidomid STADA 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x25 mg (blis.PVC/Aclar/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  2 585,85  0,00 
  Lenalidomid Teva B.V. 10 mg; cps dur 21x1x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.d; ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  2 200,14  0,00 
  Lenalidomid Teva B.V. 15 mg; cps dur 21x1x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.d; ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  2 363,24  0,00 
  Lenalidomid Teva B.V. 25 mg; cps dur 21x1x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.d; ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  2 585,85  0,00 
  Lenalidomide Accord 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x1x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  2 200,14  0,00 
  Lenalidomide Accord 15 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x1x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  2 363,24  0,00 
  Lenalidomide Accord 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x1x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  2 585,85  0,00 
  Revlimid 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x10 mg (blis. PCTFE/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  4 381,54  2 065,60 
  Revlimid 15 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x15 mg (blis. PCTFE/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  4 586,17  1 112,26 
  Revlimid 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x25 mg (blis. PCTFE/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  5 026,90  0,00