Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 9 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Benepali 50 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 4x1 ml/50 mg (striek.inj.napl.skl.); ; REU, DER; ind.obm., ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 28,57   náhrada  550,82  0,00 
  Benepali 50 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 4x1 ml/50 mg (pero napl.); ; REU, DER; ind.obm., ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 28,57   náhrada  550,82  0,00 
  Enbrel 10 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok pre pediatrické použitie; plv iol 4x10 mg +4x1 ml solv. (liek.inj.skl.+strie; ; REU, DER; ind.obm., ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 5,71   náhrada  160,60  45,01 
  Enbrel 25 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 4x0,5 ml/25 mg (striek.inj.napl.skl.); ; REU, DER; ind.obm., ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 14,29   náhrada  389,45  100,18 
  Enbrel 25 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 4x25 mg + 4x1 ml solv. (liek.inj.skl.+stri; ; REU, DER; ind.obm., ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 14,29   náhrada  385,16  95,89 
  Enbrel 50 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 4x1 ml/50 mg (striek.inj.napl.skl.); ; REU, DER; ind.obm., ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 28,57   náhrada  763,70  185,36 
  Enbrel 50 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 4x1 ml/50 mg (striek.inj.napl.skl. v napl.; ; REU, DER; ind.obm., ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 28,57   náhrada  763,70  185,36 
  Erelzi 50 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 4x1 ml/50 mg (striek.inj.napl.skl.); ; REU, DER; ind.obm., ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 28,57   náhrada  549,39  0,00 
  Erelzi 50 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 4x1 ml/50 mg (pero napl.skl.); ; REU, DER; ind.obm., ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 28,57   náhrada  549,39  0,00