Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 8 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  CellCept 250 mg kapsuly; cps dur 100x250 mg (blis.PVC/Alu); ; HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF; ATC=L04AA06=Mofetyl mykofenolat (GP NIE) 12,50   náhrada  39,87  3,82 
  CellCept 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/Alu); ; HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF; ATC=L04AA06=Mofetyl mykofenolat (GP NIE) 12,50   náhrada  41,75  5,70 
  CellCept 500 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok; plc ifc 4x500 mg (skl. liek.); ; HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF; ATC=L04AA06=Mofetyl mykofenolat (GP NIE) 1,00   náhrada  38,50  0,00 
  Myfenax 250 mg tvrdé kapsuly; cps dur 100x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF; ATC=L04AA06=Mofetyl mykofenolat (GP NIE) 12,50   náhrada  39,88  3,83 
  Myfenax 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF; ATC=L04AA06=Mofetyl mykofenolat (GP NIE) 12,50   náhrada  36,05  0,00 
  MYFORTIC 180 mg; tbl ent 120x180 mg; na recept; INT, KLF, NEF; ind.obm. ATC=L04AA06=Mofetyl mykofenolat (GP NIE) 15,00   náhrada  86,62  0,00 
  MYFORTIC 360 mg; tbl ent 120x360 mg; na recept; INT, KLF, NEF; ind.obm. ATC=L04AA06=Mofetyl mykofenolat (GP NIE) 30,00   náhrada  179,09  5,84 
  Mykofenolát mofetil Sandoz 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF; ATC=L04AA06=Mofetyl mykofenolat (GP NIE) 12,50   náhrada  36,05  0,00