Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Copaxone 20 mg/ml; sol iru 7x1 ml/20 mg (striek.skl.napl.); na recept; NEU; ind.obm., ZP ATC=L03AX13=Glatirameracetat (GP NIE) 7,00   náhrada  224,34  78,53 
  Copaxone 40 mg/ml; sol iru 3x1 ml/40 mg (striek.inj.skl.); na recept; NEU; ind.obm., ZP ATC=L03AX13=Glatirameracetat (GP NIE) 6,00   náhrada  260,51  135,53 
  Remurel 20 mg/ml; sol iru 7x1 ml/20 mg (striek.inj.napl.); na recept; NEU; ind.obm., ZP ATC=L03AX13=Glatirameracetat (GP NIE) 7,00   náhrada  145,81  0,00