Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  ZYTIGA 250 mg tablety; tbl 120x250 mg (fľ.HDPE); na recept; ONK, URK; ind.obm., ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  2 996,78  0,00