Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  IMBRUVICA 140 mg tvrdé kapsuly; cps dur 90x140 mg (fľ.HDPE); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE27= () 30,00   náhrada  5 868,75  1 339,29