Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Caprelsa 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE12= () 30,00   náhrada  1 642,78  0,00 
  Caprelsa 300 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE12= () 30,00   náhrada  4 655,84  0,00