Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 18 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  GLIVEC 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  404,63  156,35 
  Glivec 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x100 mg (blis.PVDC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  404,63  156,35 
  GLIVEC 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (blis.PVDC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 120,00   náhrada  642,84  146,28 
  Imatinib Glenmark 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  248,28  0,00 
  Imatinib Glenmark 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 120,00   náhrada  496,56  0,00 
  Imatinib Mylan 100 mg; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  396,47  148,19 
  Imatinib Mylan 400 mg; tbl flm 30x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 120,00   náhrada  772,17  275,61 
  Imatinib Sandoz 100 mg; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  248,27  0,00 
  Imatinib Sandoz 100 mg; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  248,27  0,00 
  Imatinib Sandoz 400 mg; tbl flm 30x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 120,00   náhrada  496,56  0,00 
  Imatinib STADA 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 1x60x100 mg (fľ.HDPE s PP/PE uzáver.); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  248,28  0,00 
  Imatinib STADA 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 1x30x400 mg (fľ.HDPE s PP/PE uzáver.); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 120,00   náhrada  496,56  0,00 
  Imatinib Teva 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/PE/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  248,28  0,00 
  Imatinib Teva 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/PE/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 120,00   náhrada  496,53  0,00 
  Imatinib Vipharm 100 mg; cps dur 60x100 mg (fľ.HDPE); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  248,28  0,00 
  Imatinib Vipharm 400 mg; cps dur 30x400 mg (fľ.HDPE); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 120,00   náhrada  496,56  0,00 
  Meaxin 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  248,28  0,00 
  Meaxin 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 120,00   náhrada  496,56  0,00