Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  ADCETRIS 50 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok; plc ifc 1x50 mg (liek. inj.skl.); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XC12= () 27,78   náhrada  3 197,86  0,00