Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 6 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Avastin 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XC07=Bevacizumab (GP NIE) 80,00   náhrada  1 053,29  252,81 
  Avastin 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XC07=Bevacizumab (GP NIE) 20,00   náhrada  288,27  88,15 
  MVASI 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XC07=Bevacizumab (GP NIE) 80,00   náhrada  800,46  0,00 
  MVASI 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XC07=Bevacizumab (GP NIE) 20,00   náhrada  200,11  0,00 
  Zirabev 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XC07=Bevacizumab (GP NIE) 80,00   náhrada  800,46  0,00 
  Zirabev 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XC07=Bevacizumab (GP NIE) 20,00   náhrada  200,11  0,00