Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 7 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Pemetrexed Fresenius Kabi 100 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 0,20   náhrada  129,70  42,49 
  Pemetrexed Fresenius Kabi 500 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x500 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 1,00   náhrada  562,80  126,75 
  Pemetrexed Generics 100 mg; plc ifo 1x100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 0,20   náhrada  96,91  9,70 
  Pemetrexed Generics 500 mg; plc ifo 1x500 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 1,00   náhrada  600,49  164,44 
  Pemetrexed Pharmevid 500 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu; plc ifo 1x500 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 1,00   náhrada  631,90  195,85 
  Pemetrexed STADA 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x20 ml/500 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 1,00   náhrada  540,44  104,39 
  Pemetrexed STADA 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 0,20   náhrada  87,21  0,00