Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Harvoni 90 mg/400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x90 mg/400 mg (fľ.HDPE); ; HEP, INF; ind.obm., ZP ATC=J05AX65= () 28,00   náhrada  14 002,37  0,00