Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Baraclude; tbl flm 30x1x1 mg (bli.Alu/Alu); ; GIT, HEP, INF; ind.obm., ZP ATC=J05AF10=Entekavir (GP ANO) 60,00   náhrada  318,29  0,00 
  Baraclude 0,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x1x0,5 mg (bli.Alu/Alu); ; GIT, HEP, INF; ind.obm., ZP ATC=J05AF10=Entekavir (GP ANO) 30,00   náhrada  279,63  0,00