Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Cefepím Noridem 1 g prášok na injekčný/infúzny roztok; plo ijf 1x1 g (liek.inj.skl.); ; TRN, ALG; ind.obm. ATC=J01DE01=Cefepim (GP NIE) 0,50   náhrada  4,43  0,00 
  Maxipime 1 g; plv ino 1x1 g (liek.inj.skl.); na recept; TRN, ALG; ind.obm. ATC=J01DE01=Cefepim (GP NIE) 0,50   náhrada  8,07  3,64