Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 9 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  AXETINE 250 mg; tbl flm 10x250 mg (blis.Al/Al); ; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 5,00   náhrada  3,30  0,98 
  AXETINE 500 mg; tbl flm 10x500 mg (blis.Al/Al); ; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 10,00   náhrada  6,17  1,54 
  Xorimax 250 mg; tbl obd 10x250 mg (blis. Al/Al); na recept; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 5,00   náhrada  3,30  0,98 
  Xorimax 500 mg; tbl obd 10x500 mg (blis. Al/Al); na recept; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 10,00   náhrada  6,17  1,54 
  Zinnat 125 mg ; tbl flm 10x125 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; INF, MFC, ORL, PED, TRN, URM; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 2,50   náhrada  3,46  2,30 
  Zinnat 125 mg/5 ml ; gru por 1x100 ml (liek.skl.tmavá); na recept; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 5,00   náhrada  11,30  4,77 
  Zinnat 250 mg ; tbl flm 10x250 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 5,00   náhrada  3,91  1,59 
  Zinnat 250 mg/5 ml ; gru por 1x50 ml (liek.skl.tmavá); na recept; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 5,00   náhrada  8,70  2,17 
  Zinnat 500 mg ; tbl flm 10x500 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 10,00   náhrada  6,34  1,71