Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 27 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu; gru por 14x(875 mg+125 mg) (vre.papier/PE/Al/PE); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 14,00   náhrada  9,77  2,87 
  Amoksiklav 156,25 mg/5 ml; plu por 1x100 ml (fľ.skl.hnedá); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 3,12   náhrada  2,67  1,13 
  Amoksiklav 2x1000 mg; tbl flm 14x1000 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 14,00   náhrada  8,06  3,97 
  Amoksiklav 2x457 mg/5 ml; plu por 1x35 ml (fľ.skl.jantárová); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 3,20   náhrada  2,96  1,38 
  Amoksiklav 2x457 mg/5 ml; plu por 1x70 ml (fľ.skl.jantárová); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 6,40   náhrada  5,15  2,00 
  Amoksiklav 312,5 mg/5 ml; plu por 1x100 ml (fľ.skl.hnedá); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 6,25   náhrada  5,18  2,10 
  Amoksiklav 375 mg; tbl flm 21x375 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 7,87   náhrada  5,51  3,21 
  Amoksiklav 625 mg; tbl flm 21x625 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 13,13   náhrada  6,63  2,80 
  Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan 875 mg/125 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x875 mg/125 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 14,00   náhrada  7,14  3,05 
  Augmentin 1 g; tbl flm 14x1 g (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 14,00   náhrada  7,59  3,50 
  Augmentin 375 mg; tbl flm 21x375 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 7,87   náhrada  5,27  2,97 
  Augmentin 625 mg; tbl flm 21x625 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 13,13   náhrada  8,10  4,27 
  Augmentin DUO s príchuťou miešaného ovocia; plu por 1x70 ml (fľ.skl.); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 6,40   náhrada  4,71  1,56 
  Betaklav 400 mg/57 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu; plu por 1x70 ml (fľ.HDPE+PS odmer.striek.); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 6,40   náhrada  4,67  1,52 
  Betaklav 500 mg/125 mg filmom obalené tablety; tbl flm 21x500 mg/125 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 13,13   náhrada  6,82  2,99 
  Betaklav 875 mg/125 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x875 mg/125 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 14,00   náhrada  7,17  3,08 
  Betaklav 875 mg/125 mg filmom obalené tablety; tbl flm 20x875 mg/125 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 20,00   náhrada  9,82  3,98 
  MEDOCLAV 1 g; tbl flm 14x1 g (blis.Al/PVC); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 14,00   náhrada  8,07  3,98 
  MEDOCLAV 156,25 mg; plv sus 1x100 ml (fľ.skl.jantárová); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 3,12   náhrada  3,33  1,79 
  MEDOCLAV 375 mg; tbl flm 21x375 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 7,87   náhrada  5,41  3,11 
  MEDOCLAV 400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu; plu por 1x70 ml (fľ.skl.hnedá+dáv.striek.); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 6,40   náhrada  4,20  1,05 
  MEDOCLAV 625 mg; tbl flm 21x625 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 13,13   náhrada  7,09  3,26 
  MEDOCLAV FORTE 312,5 mg; plv sus 1x100 ml (fľ.skl.jantárová); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 6,25   náhrada  5,90  2,82 
  MEGAMOX 625 forte; tbl flm 21x625 mg (fľ.HDPE); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 13,13   náhrada  7,80  3,97 
  MEGAMOX BID 1 g; tbl flm 14x1 g (fľ.HDPE); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 14,00   náhrada  8,06  3,97 
  MEGAMOX DUO; plu por 1x35 ml (fľ.PE); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 3,20   náhrada  3,10  1,52 
  MEGAMOX DUO; plu por 1x70 ml (fľ.PE); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 6,40   náhrada  5,71  2,55