Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 6 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  MINIRIN Melt 120 µg; lyo por 100x120 µg (blis.Al/Al); na recept; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 50,00   náhrada  134,88  0,93 
  MINIRIN Melt 120 µg; lyo por 30x120 µg (blis.Al/Al); na recept; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 15,00   náhrada  40,18  0,00 
  MINIRIN Melt 240 µg; lyo por 30x240 µg (blis.Al/Al); na recept; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 30,00   náhrada  80,56  0,19 
  MINIRIN Melt 60 µg; lyo por 100x60 µg (blis.Al/Al); na recept; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 25,00   náhrada  69,42  2,44 
  MINIRIN Melt 60 µg; lyo por 30x60 µg (blis.Al/Al); na recept; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 7,50   náhrada  21,61  1,52 
  Minirin spray; aer nao 1x5 ml (liek.skl.s ručnou dávk.pumpičkou); na recept; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 20,00   náhrada  33,67  0,00