Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Pergoveris (300 IU + 150 IU)/0,48 ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x0,48 ml (pero napl. + 5xinj.ihla); ; GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA30= () 2,00   náhrada  154,36  37,32 
  Pergoveris (450 IU + 225 IU)/0,72 ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x0,72 ml (pero napl. + 7xinj.ihla); ; GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA30= () 3,00   náhrada  229,41  53,85 
  Pergoveris (900 IU + 450 IU)/1,44 ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x1,44 ml (pero napl. + 14xinj.ihla); ; GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA30= () 6,00   náhrada  453,66  102,54 
  Pergoveris 150 IU/75 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x11 µg r-hFSH/3 µg r-hLH + 1x1 ml solv. (; ; GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA30= () 1,00   náhrada  83,60  25,08