Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 6 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Bemfola 150 IU/0,25 ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x0,25 ml/150 IU (náplň skl.v napl.pere + ; ; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA05=Follitropin alfa (GP NIE) 10,00   náhrada  225,00  73,52 
  Bemfola 225 IU/0,375 ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x0,375 ml/225 IU (náplň skl.v napl.pere +; ; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA05=Follitropin alfa (GP NIE) 15,00   náhrada  337,49  110,27 
  Bemfola 300 IU/0,50 ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x0,50 ml/300 IU (náplň skl.v napl.pere + ; ; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA05=Follitropin alfa (GP NIE) 4,00   náhrada  87,17  26,58 
  Bemfola 75 IU/0,125 ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x0,125 ml/75 IU (náplň skl.v napl.pere + ; ; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA05=Follitropin alfa (GP NIE) 5,00   náhrada  112,50  36,76 
  GONAL f 900 IU/1,5 ml (66 mikrogramov/1,5 ml), injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x1,5 ml/900 IU (1 napl.skl.pero+14 ihiel); ; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA05=Follitropin alfa (GP NIE) 12,00   náhrada  308,81  127,03 
  GONAL-f 450 IU/0,75 ml (33 mikrogramov/0,75 ml), injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x0,75 ml/450 IU (1 napl.skl.pero+7 ihiel); ; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA05=Follitropin alfa (GP NIE) 6,00   náhrada  149,42  58,53