Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 9 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  ATOZET 10 mg/20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  44,93  26,69 
  ATOZET 10 mg/20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  137,31  82,59 
  ATOZET 10 mg/40 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  41,56  20,86 
  ATOZET 10 mg/40 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  126,81  64,71 
  Zetovar 10 mg/10 mg tablety; tbl 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  14,30  0,00 
  Zetovar 10 mg/20 mg tablety; tbl 30x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  18,24  0,00 
  Zetovar 10 mg/20 mg tablety; tbl 90x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  54,72  0,00 
  Zetovar 10 mg/40 mg tablety; tbl 30x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  20,70  0,00 
  Zetovar 10 mg/40 mg tablety; tbl 90x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  62,10  0,00