Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 19 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  ROSUCARD 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 30,00   náhrada  5,34  4,38 
  ROSUCARD 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 90,00   náhrada  7,50  4,62 
  ROSUCARD 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 60,00   náhrada  6,08  4,16 
  ROSUCARD 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 180,00   náhrada  12,10  6,34 
  ROSUCARD 40 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 120,00   náhrada  11,41  7,33 
  Sorvasta 10 mg; tbl flm 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 30,00   náhrada  4,35  3,39 
  Sorvasta 10 mg; tbl flm 90x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 90,00   náhrada  7,50  4,62 
  Sorvasta 15 mg; tbl flm 28x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 42,00   náhrada  3,67  2,33 
  Sorvasta 20 mg; tbl flm 30x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 60,00   náhrada  6,31  4,39 
  Sorvasta 20 mg; tbl flm 90x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 180,00   náhrada  12,10  6,34 
  Sorvasta 30 mg; tbl flm 28x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 84,00   náhrada  5,84  3,15 
  Sorvasta 40 mg; tbl flm 28x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 112,00   náhrada  7,68  3,87 
  Zahron 10 mg; tbl flm 28x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 28,00   náhrada  5,42  4,52 
  Zahron 10 mg; tbl flm 98x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 98,00   náhrada  8,16  5,02 
  Zahron 20 mg; tbl flm 28x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 56,00   náhrada  5,89  4,10 
  Zahron 20 mg; tbl flm 98x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 196,00   náhrada  13,17  6,90 
  ZAHRON 30 mg; tbl flm 28x30 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 84,00   náhrada  6,08  3,39 
  Zaranta 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 30,00   náhrada  5,27  4,31 
  Zaranta 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 60,00   náhrada  7,67  5,75