Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 13 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Bigital 10 mg/5 mg; tbl 30x10 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C07FB07= () 30,00   náhrada  5,13  2,88 
  Bigital 10 mg/5 mg; tbl 90x10 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C07FB07= () 90,00   náhrada  14,18  7,43 
  Bigital 5 mg/10 mg; tbl 30x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C07FB07= () 30,00   náhrada  4,97  3,17 
  Bigital 5 mg/10 mg; tbl 90x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C07FB07= () 90,00   náhrada  13,75  8,35 
  Bigital 5 mg/5 mg; tbl 30x5 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C07FB07= () 30,00   náhrada  3,96  2,61 
  Bigital 5 mg/5 mg; tbl 90x5 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C07FB07= () 90,00   náhrada  10,22  6,17 
  Concor Combi 10 mg/5 mg; tbl 30x10 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07FB07= () 30,00   náhrada  10,81  8,56 
  Concor Combi 5 mg/10 mg; tbl 30x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07FB07= () 30,00   náhrada  10,81  9,01 
  Concor Combi 5 mg/5 mg; tbl 30x5 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07FB07= () 30,00   náhrada  9,16  7,81 
  Sobycombi 10 mg/5 mg tablety; tbl 30x10 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07FB07= () 30,00   náhrada  4,38  2,13 
  Sobycombi 5 mg/10 mg tablety; tbl 30x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07FB07= () 30,00   náhrada  3,48  1,68 
  Sobycombi 5 mg/5 mg tablety; tbl 30x5 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07FB07= () 30,00   náhrada  3,41  2,06 
  Sobycombi 5 mg/5 mg tablety; tbl 90x5 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07FB07= () 90,00   náhrada  10,22  6,17