Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 20 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Bixebra 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,05 
  Bixebra 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  20,40  0,00 
  BRADIMED 5 mg; tbl flm 56x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-kalendár.bal.); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,05 
  BRADIMED 7,5 mg; tbl flm 56x7,5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-kalendár.bal; ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  23,20  0,44 
  Ivabradín Sandoz 5 mg; tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,48  0,30 
  Ivabradín Sandoz 7,5 mg; tbl flm 56x7,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,83  0,00 
  Ivabradin STADA 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.Al/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,05 
  Ivabradin STADA 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.Al/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  20,40  0,00 
  Ivabradín Teva Slovakia 5 mg; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE-; ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,05 
  Ivabradine Anpharm 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  18,19  3,01 
  Ivabradine Anpharm 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.PVC/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  24,34  1,58 
  Ivabradine Mylan 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,05 
  Ivabradine Mylan 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,83  0,00 
  Ivabradine Zentiva 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,05 
  Ivabradine Zentiva 7,5 mg mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  21,38  0,00 
  Procoralan 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 112x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 56,00   náhrada  86,96  56,61 
  Procoralan 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  24,34  9,16 
  Procoralan 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  25,51  2,75 
  Raenom 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,05 
  Raenom 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,83  0,00