Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Bewim 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; KAR; ind.obm. ATC=B01AC22=Prasugrel (GP NIE) 28,00   náhrada  25,76  2,30 
  Efient 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.Al/Al); na recept; KAR; ind.obm. ATC=B01AC22=Prasugrel (GP NIE) 28,00   náhrada  25,76  2,30 
  Efient 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x5 mg (blis.Al/Al); na recept; KAR; ind.obm. ATC=B01AC22=Prasugrel (GP NIE) 14,00   náhrada  41,60  29,87 
  Sigrada 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.OPA/Al/PE+DES/Al/PE); na recept; KAR; ind.obm. ATC=B01AC22=Prasugrel (GP NIE) 28,00   náhrada  25,76  2,30