Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Cerdelga 84 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x84 mg (blis.PETG/COC.PETG/PCTFE-Al); ; ind.obm., ZP ATC=A16AX10= () 28,00   náhrada  23 108,26  0,00