Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Zavesca 100 mg kapsuly; cps dur 84x100 mg (blis.Aclar/Al); ; ind.obm., ZP ATC=A16AX06=Miglustat (GP NIE) 28,00   náhrada  4 436,39  0,00