Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Tyverb 250 mg filmom obalené tablety; tbl flm 70x250 mg (fľ.HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XE07=Lapatinib (GP NIE) 14,00   náhrada  958,78  0,00