Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  PREDNISON 5 LÉČIVA; tbl 20x5 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=H02AB07=Prednizon (GP ANO) 10,00   náhrada  2,70  0,00 
  PREDNISON 20 LÉČIVA; tbl 20x20 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=H02AB07=Prednizon (GP ANO) 40,00   náhrada  6,35  0,00