Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  SURAL 400 mg; tbl 100x400 mg; na recept; TRN; ind.obm. ATC=J04AK02=Etambutol (GP ANO) 33,33   náhrada  12,59  0,00